Radio na Gaeltachta gave a nice mention to Community Power’s Citizens’ Award during EU Sustainable Energy Week 2020.

You can listen to the clip here: https://www.rte.ie/radio/radioplayer/html5/#/rnag/11210766

“Tá Community Power, an chéan chomhlucht leictreachais sa tír atá faoi úinéireacht an phobail, agus a bhfuil baint ag Comharchumann Fuinnimh Árann leo, tar éis gradam an tsaoránaigh a bhuachan, mar chuid de sheachtain fuinnimh inmharthana an Aontais Eorpaigh. Bronnadh an gradam seo orthu as ucht an obair atá said ag deanamh ionas go mbeidh daoine in ann a gcuid fuinnimh féin a ghiniúint ina gceantar féin”

 

English Translation:

“Community Power, the first community owned power company in the country, who are partnered with the Aran Islands Energy Co-op, have won the Citizens’ Award at the EU Sustainable Energy Week. This award was granted to them due to their work to help people generate their own power in their own counties.”

 

Thanks Radio na Gaeltachta!

RTÉ-Raidio-na-Gaeltachta Community power